Asema:
Hallituksen jäsen / Sihteeri / kilpailuilmoittautumiset
Puhelin:
050 32100120